UN-SEND: Wish you were here

INTERNATIONAAL KUNSTPROJECT STRIJKT NEER IN BELGIË - GENT. UN-SEND is een internationaal samenwerkingsproject bedacht door Ivana Blanco Gross (USA) waarin kunstenaars met verschillende nationaliteiten met elkaar communiceren door middel van een uitwisseling van kleine werkjes. Momenteel nemen er 82 kunstenaars uit 40 landen deel en bestaat de collectie uit ongeveer 1800 werkjes. Mis dit niet!
UN-SEND is een internationaal samenwerkingsproject bedacht door Ivana Blanco Gross (USA) op 15 januari 2015. Het project fungeert als een platform waarin kunstenaars met elkaar communiceren door middel van een uitwisseling van kleine werken.

Het gemeenschappelijke proces legt minimale beperkingen op, deze betreffen vooral enkele vooraf gemaakte afspraken die het mechanisme van de onderlinge verdeling van de werken regelt. Verder start één kunstenaar het kunstwerk op en een tweede werkt het af. ?
Inspiratie voor het concept van Un-Send ontstond onder invloed van de kleuruitwisseling tussen John Berger en John Christie die in het verleden werden gepubliceerd in het boek: "I send you this cadmium red". Hoewel Un-Send de post gebruikt als middel om haar producten te verplaatsen, valt het concept op zich niet onder de noemer van Mail Art. Het eindproduct wordt aanschouwd als een uitdrukking van een gemeenschappelijk conceptueel oeuvre. ?
De aard van het gemeenschappelijke oeuvre doet vragen rijzen zoals: Welke zijn de esthetische grenzen die bepaald worden door geografische en culturele parameters? ?De betekenis van het werk verandert naargelang de sociale en culturele achtergrond en de individuele context van de kunstenaar waarbij men kan knippen, verven, vernietigen of gedeeltelijk wissen, verbranden of licht toevoegen aan alles wat men verstuurt of ontvangt.

Tijdens dit proces wordt de betekenis van het werk gewijzigd en beïnvloed door het wereldbeeld en de sociale realiteit van elke deelnemende kunstenaar.
Deze gelaagde betekenis is wat uiteindelijk in de eerste plaats de dialoog tussen de kunstenaars bepaalt.

Wanneer de kunstwerken zij aan zij getoond worden, wordt de esthetische waarde van elk klein werkje naar het tweede niveau getild; het is de uiteindelijke reeks die de ultieme betekenis van de samenwerking aantoont. Het is van belang om de boodschap achter de gezamenlijke artistieke inspanning te vatten aangezien het eindproduct niet noodzakelijkerwijs gedefinieerd wordt door de gangbare esthetische parameters maar wel door de onuitgesproken culturele dialoog tussen de kunstenaars.

Al vanaf de kindertijd, is het zo dat 'zien' geen spontaan proces is maar bepaald wordt door conventies en gewoonten. De reactie van elke kunstenaar op de envelop die in de brievenbus ligt, onder de deur geschoven is of op de drempel van de deur is achtergelaten, is van nature uit van emotioneel-intellectuele aard.
De reactie van de ontvangende kunstenaar op het in in handen hebben van het werk van anderen is uniek, niet herhaalbaar en zit van nature uit ingebakerd in de kunstenaar zijn persoonlijke ervaringen.
De emotioneel-intellectuele impuls triggert het kunstwerk op natuurlijke wijze.

In een tijdperk waarin Facebook, WhatsApp, Skype, Instagram, email en velerlei instant communicatiemiddelen voorhanden zijn, creëert het tastbare eerstehands contact met het werk van een andere kunstenaar een rimpel in de tijd waarin creativiteit zich manifesteert en waardoor een quasi intieme communicatie tussen de partijen plaatsvindt.
Un-Send is persoonlijk, het laat geen massacommunicatie toe.

Op een bepaalde manier brengt dit project 'communicatie' in beweging, vooruit of achteruit, zoals u wil. Het project doet de kleine werkjes reizen en locaties bezoeken. Niet alleen als onderdeel van de uitwisseling zoals omschreven maar door het publiek deel te laten uitmaken van een nieuwe en laatste fase in het communicatieproces.

Dus, door rond te reizen wordt de betekenis en interpretatie van de werken op een constante manier voorzien van nieuwe lagen, gewijzigd en in een nieuwe context geplaatst naargelang de gewijzigde locatie. ?
Op dit punt in de tijd, waarin we voortdurend bestookt worden met beelden en informatie en waarvan we kunnen zeggen dat alle culturele grenzen worden weggevaagd door globalisering en na bijna twintig jaar massaal en intensief gebruik van het internet, vraagt Un-Send aan de kunstenaars om de grenzen en verschillen niet te wissen, maar om de uitwisseling van de verschillende perspectieven en wereldbeelden te vieren.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Lees alles

Informatie

Zilverhof
Zilverhof 34
9000  Gent
Bekijk kaartje Locatie
Plan je route met de routeplanner van De Lijn
Ontleen een Blue-bike fiets aan het station van Gent Sint-Pieters of Gent Dampoort
Wanneer
Deze activiteit is afgelopen
Originele datum:
  Prijs
  gratis
  Organisatie
  v.z.w. MAG
  Contact
  0486/37 32 63

  Foto's

  UN-SEND: Wish you were here ©UN-SEND: Wish you were here©UN-SEND: Wish you were here