Maatregelen voor bestrijding coronavirus

De federale overheid neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen zijn van kracht tot en met 3 april 2020.

Alle (jeugd)activiteiten en evenementen worden geannuleerd tot en met 3 april, ongeacht hun grootte, publiek of privaat karakter, en ongeacht of ze van culturele, sociale, feestelijke, folkloristische, muzikale, sportieve of recreatieve aard zijn.

meer infoCoronavirus - veelgestelde vragen over de maatregelen

Stadhuis binnenstebuiten

Onder de noemer 'Stadhuis binnenstebuiten' organiseert het stadsbestuur voor het eerst debatcafés op zes opvallende locaties in het stadscentrum. Op 28 maart, 9 mei en 12 september 2020 kan elke Gentenaar samen met de leden van het schepencollege het debat aangaan over de plannen voor Gent voor de periode 2020-2025.
3 dagen, 29 debatcafés
De Gentenaars krijgen 3 zaterdagen de kans om zich uit te spreken over het ontwerp van de beleidsnota’s van het stadsbestuur. Op 28 maart, 9 mei en 12 september 2020 zullen er in totaal 29 debatcafés plaatsvinden. Ze staan open voor alle Gentenaars. Per dag worden verschillende gelinkte thema’s behandeld om het aantal participatiemomenten voor de deelnemers behapbaar te houden.

Startpunt is telkens de gemeenteraadszaal, het kloppende hart van het stadhuis. Deelnemers kunnen er plaatsnemen op de zitjes van de raadsleden en krijgen van de bevoegde schepen een korte toelichting over de totstandkoming en de krachtlijnen van de beleidsnota's. Speciaal voor de debatcafés werden de krachtlijnen van alle beleidsnota’s ook getekend door een illustrator.

Betrokkenheid
Daarna trekken de deelnemers met de bevoegde schepenen naar afzonderlijke debattafels op verschillende, toegankelijke locaties op wandelafstand van het stadhuis. Het gaat onder meer om opvallende locaties als het Belfortcafé, Casa Rosa, een basisschool en het conservatorium. Om zoveel mogelijk te werken op maat van kwetsbare Gentenaars, is het programma op voorhand besproken met mensen in armoede. Aan de debattafels kunnen deelnemers zich uitspreken over de beleidsdomeinen en hun aandachtspunten meegeven. Ze kunnen ook aangeven op welke manier en rond welke thema’s ze zich verder willen engageren. Op basis van de inbreng tijdens de debatcafés worden de beleidsnota’s nog bijgestuurd, voor ze finaal aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring.

Inspraak en cocreatie lopen als een rode draad door het bestuursakkoord ‘Ambitie en Durf voor Gent’. Het stadsbestuur vertaalde die concepten onder meer in de engagementsverklaring van 3 mei 2019, waarin staat dat alle beleidsnota's participatief worden opgemaakt. De afspraak is om te zorgen voor beknopte, duidelijke en verstaanbare beleidsnota’s en voor voldoende inspraakmomenten en open hoorzittingen om de plannen te bespreken.

De beleidsnota’s zijn momenteel in opmaak en moeten eind 2020 goedgekeurd zijn door de gemeenteraad. Voor de opmaak van elke beleidsnota apart voorzag het stadsbestuur het voorbije jaar al inspraakmomenten. Nu de meeste achter de rug zijn, worden de open hoorzittingen georganiseerd als een reeks van debatcafés.

Inschrijven voor de debatcafés is aangewezen en kan vanaf 20 februari via www.go.stad.gent/beleidsnotas. Geen internet? Bel Gentinfo op 09 2101010.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Lees alles

Informatie

Diverse locaties in Gent
9000  Gent
Bekijk kaartje Locatie
Plan je route met de routeplanner van De Lijn
Ontleen een Blue-bike fiets aan het station van Gent Sint-Pieters of Gent Dampoort
Wanneer
  • tot
  • tot
  • tot
Prijs
gratis
Basistarief: 0,00 €
Reservaties

Foto's

Stadhuis binnenstebuiten ©Stad Gent©Stad Gent