Maatregelen voor bestrijding coronavirus

Sommige activiteiten gaan mogelijk niet door omwille van corona-maatregelen. Kijk even op de site van de organisator.

Meer infoCoronavirus - veelgestelde vragen over de maatregelen

Opening BOEKS 05: Astrid Seme—Baroness Elsa’s em dashes

BOEKS 05 brengt een eerbetoon aan de dadaïstische kunstenares en dichteres Elsa von Freytag-Loringhoven (1874-1927) en aan haar manische gebruik van gedachtestrepen. Gedachtestrepen zijn geschikt voor verschillende doeleinden—toe-eigening van de stilte, dissonantie in actie, onderbreking, het innemen van de ruimte. In Elsa’s werk lijken ze eerder te functioneren als performers tussen de woorden en zorgen ze voor beweging en stem in de tekst. De tentoonstelling plaatst de performers in een fysieke ruimte, waardoor BOEKS een performatieve plek wordt.
Elsa’s gedachtestrepen verspreiden zich niet enkel over de ruimte, ze veranderen ook in een veelvoud aan stemmen die ons uitnodigen om strepen te trekken. Bij de opening wordt het geluidswerk "Figures for dashing" geïnterpreteerd door performers Stine Sampers, Naomi Schatteman en Mathilde Strijdonk. Aansluitend ondernemen we een poging om de dash ook in woorden uit te drukken. Zo zullen emeritus-hoogleraar Engelse letterkunde P.J. de Voogd en grafisch vormgever en geluidskunstenaar Astrid Seme enkele "Thoughts on Dashing" de ruimte in sturen.
"Barones Elsa’s em dashes" is eveneens de titel van een boek dat begin 2019 uitgebracht werd door Mark Pezinger Books, een in Wenen en het Zwarte Woud gevestigde uitgever van kunstenaarsboeken. Zelf noemt de uitgever het een bloemlezing van gedachtestrepen in drukwerk, gedichten en performances. De lezer vindt er Elsa’s werk in gesprek met bekende strepentrekkers als Gertrude Stein, Laurence Sterne, Heinrich von Kleist of Emily “the dashing queen” Dickinson.

ENG—
BOEKS 05 is an homage to the Dada artist and poet Elsa von Freytag-Loringhoven (1874 — 1927) and to her manic use of em dashes. Em dashes have different purposes—as an appropriation of silence, as acting dissonance, as interruption, as occupying space. In Elsa’s work, they seem to function more like performers between the words, creating movement and voice within the text. The exhibition places these performers in a real space, turning BOEKS into a performative venue.

Elsa’s em dashes will not just spread across the space, but they will become multiple voices inviting us to dash around. At the opening, the sound piece "Figures for dashing" will be interpreted by performers Stine Sampers, Naomi Schatteman and Mathilde Strijdonk. Afterwards, professor Emeritus of English Literature P.J. de Voogd and graphic designer and sound artist Astrid Seme will try to put the dash into words. Together, we’ll send some "Thoughts on Dashing" into space.

"Baroness Elsa’s em dashes" is also the title of a book published in early 2019 by Mark Pezinger Books, a Vienna & Black Forest-based publisher of artist’s books. They call it an anthology of dashing in print, poetry and performance. The reader will find Elsa’s works in conversation with well-known dashers such as Gertrude Stein, Laurence Sterne, Heinrich von Kleist or Emily “the dashing queen” Dickinson.

BOEKS 05
Astrid Seme—Baroness Elsa’s em dashes
13.12.2019 - 31.01.2020

OPENING
12.12.2019
—20:00 "Figures for dashing"
Performance met / with
Stine Sampers, Naomi Schatteman & Mathilde Strijdonk
—20:30 "Thoughts on dashing"
Gesprek met / Talk with
P.J. De Voogd & Astrid Seme

Openingsuren / Opening hours:
Ma/Mon - Wo/Wed: 09:00 – 18:00
Do/Thu: 09:00 – 22:00
Vr/Fri: 09:00 – 16:00

BOEKS
Kunstenbibliotheek
Godshuizenlaan 2A,
9000 Gent, België

BOEKS huist in de 15de-eeuwse kloostergaanderij die de Kunstenbibliotheek met het STAM verbindt. / BOEKS is housed in the 15th-century convent corridor connecting the Kunstenbibliotheek with the STAM.

https://boeks.gent

Bron: UiTinVlaanderen.be

Lees alles

Informatie

Godshuizenlaan 2A
9000  Gent
Bekijk kaartje Locatie
Plan je route met de routeplanner van De Lijn
Ontleen een Blue-bike fiets aan het station van Gent Sint-Pieters of Gent Dampoort
Wanneer
Deze activiteit is afgelopen
Originele datum: tot
Prijs
gratis
Basistarief: 0,00 €
Organisatie
Trefwoorden

Foto's

Opening BOEKS 05: Astrid Seme—Baroness Elsa’s em dashes ©(Bettmann Archive via Getty Images)©(Bettmann Archive via Getty Images)