Maatregelen voor bestrijding coronavirus

Sommige activiteiten gaan mogelijk niet door omwille van corona-maatregelen. Kijk even op de site van de organisator.

Meer infoCoronavirus - veelgestelde vragen over de maatregelen

Learning Glass: Solid State

NL
------------------
➤ Wat
Wat is de volgende stap? Learning Glass: Solid State geeft de mogelijkheid om met HEET GLAS te werken door middel van instructie maar ook zelfstandig! Deze workshop leidt je door de stappen van het beeldhouwen met massief, gesmolten glas. We zullen verschillende kleur- en textuurtoepassingen doornemen en ons concentreren op uw ideeën die tot leven komen. In deze klas op gemiddeld niveau zet je de volgende stappen in je streven naar het werken met glas.
➤ Wanneer
De workshop vindt plaats in twee opeenvolgende weekenden en begint elke dag met een instructiedemonstratie van 2 uur.
's Middags werken de deelnemers in teams van twee, vier uur lang samen en oefenen ze wat ze hebben geleerd of maken ze eigen werken. De workshop gaat door op 14, 15, 21 en 22 november.

➤ Prijs
De prijs van deze workshop is €530 (incl. Btw.). Voor personen tussen de 14 en 30 jaar geldt de kortingsprijs van €500 (incl. BTW). De verschillende kleuren waarmee je zal kunnen werken, zijn inbegrepen in de prijs. Indien je moet annuleren, doe dit dan minimaal een week voor de aanvang van de workshop, anders kunnen we de aanbetaling niet terugbetalen.

➤ Inschrijven
Benieuwd naar meer informatie of wil je inschrijven? Klik op de ticketlink naar onze website om je aan te melden! Inschrijven kan tot en met 8 november.

➤ Veiligheid
Om ervoor te zorgen dat we veilig blijven en voorkomen dat Covid-19 zich verspreidt, bieden we onze workshops aan met enkele nieuwe maatregelen. Onze workshops kregen een groene beoordeling van het officiële Event Risk Model.

→ Beperkte capaciteit. De workshops worden alleen gegeven in groepen van 6 of minder.
→ Oefen sociale afstand. Maak je geen zorgen, we houden nog steeds van je en we zullen nog steeds communiceren, we doen dit gewoon op veilige afstand.
→ Iedereen draagt een masker. De instructeur heeft een masker en wij hebben er een paar beschikbaar, maar neem je eigen masker mee.
→ Niet delen. Elke deelnemer krijgt individueel materiaal en gereedschap.
→ Ontsmetten en steriliseren. Neem geen aanstoot, u bent het niet. We spuiten vaak oppervlakken af die het meest worden gebruikt en aangeraakt. Iedereen zal onze nieuwe handdesinfectiestations vaak bezoeken en gebruiken.

Mede mogelijk gemaakt door de Vlaamse Overheid en Stad Gent.

EN
------------------
➤ What
What’s next? Learning Glass: Solid State gives the opportunity to work with HOT GLASS through instruction and on your own! This workshop will guide you through the steps of sculpting with solid, molten, glass. We will go through different color and texture applications and focus on your ideas coming to life. In this intermediate level class, you will take the next steps in your pursuit of working with glass.

➤ When
The workshop will be take place on two consecutive weekends, beginning each day with a 2 hour instructional demonstration. Each afternoon, participants will work in teams of two with fours hour work together and practice what they have learned or create your own works.

➤ Price
The workshop price is €530 (incl. VAT.), and a discounted price of €500 (incl. VAT) if you are between the ages of 14 and 30. The different colors you will be able to work with are included in the price. If you have to cancel, please do so at least a week in advance, otherwise we won't be able to refund the deposit.

➤ Sign up
Curious for more info or want to register? Click the ticket link to our website to sign up! You can sign up until November 8.

➤ Safety
To make sure we stay safe and keep Covid-19 from spreading, we will be offering our workshops with some new restrictions. Our workshops received a green rating from the official Event Risk Model.
→ Limited Capacity. The workshops will only be held in groups of 8 or less.
→ Practice Social Distancing. Don’t worry we still love you and we will still interact, we just do so at a safe distance.
→ Everyone wears a mask. The instructor will have a mask and we will have a few available, but please bring your own.
→ No Sharing. Each participant will be assigned individual tools and materials.
→ Sanitize and Sterilize. Don’t take offense, it’s not you. We will frequently spray down surfaces that are the most used and touched. Everyone will visit and use our new hand sanitizers stations often.

Made possible by the Flemish Government and the City of Ghent.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Lees alles

Informatie

Huidevetterken 24
9000  Gent
Bekijk kaartje Locatie
Plan je route met de routeplanner van De Lijn
Ontleen een Blue-bike fiets aan het station van Gent Sint-Pieters of Gent Dampoort
Wanneer
Deze activiteit is afgelopen
Originele datum:
  Prijs
  € 530,0
  Basistarief: 530,00 €; -30 jaar: 500,00 €
  Organisatie

  Foto's

  Learning Glass: Solid State ©Gent Glas©Gent Glas
  Learning Glass: Solid State ©Gent Glas©Gent Glas